Mokamos paslaugos

TEIKIMO TVARKA:

1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai jos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:

1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą pageidaudamas gauti gydytojo specialisto paslaugą:

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama gydytojo konsultacijos kaina, papildomai apmokant  už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas.

1.2  yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pats, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą:

Tokiu atveju už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas sumokama konsultacijos kainą, papildomai apmokant  už atliekamus  laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas.

 

1.3  konsultacijos metu pageidauja papildomų medicininių, nesusijusių su teikiama konsultacija, paslaugų. Prie papildomų medicininių paslaugų priskiriamos paslaugos (kito gydytojo specialisto konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai, invazinės procedūros, pagerintos medicinos priemonės ir t.t.), kurias pasirenka pacientas ir gali būti teikiamos pacientą gydančiam gydytojui leidus;

Tokiu atveju sumokama už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas.

1.4  susidarius planine tvarka pageidaujančių gauti konsultaciją pacientų eilėms, nori gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą tą pačią ar sekančią dieną ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama gydytojo konsultacijos kaina, papildomai apmokant  už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas.

1.5 įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įmonės direktorius matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą artimiausią jo darbo dieną ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti.

Už suteikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas mokama gydytojo konsultacijos kaina, papildomai apmokant  už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas.

1.6 pageidauja, kad būtų padarytos medicinos dokumentų kopijos;

Tokiu atveju už suteikiamas paslaugas pacientas moka ne medicininių paslaugų nurodytomis kainomis.

2. Pacientui pageidaujant papildomų paslaugų, kurios nesusijusios su teikiama konsultacija arba pageidaujant gauti gydytojo specialisto konsultaciją be eilės, užpildomas “Susitarimas dėl pageidaujamų paslaugų apmokėjimo“, kurį pasirašo pacientas arba jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas, susitarime įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.
Pacientui (nedraustam, atvykusiam be siuntimo, pageidaujančiam tik mokamos paslaugos ir t.t.) suteikiama mokama paslauga, registratūroje išduodamas elektroninio kasos aparato čekis, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.