Mokamos Paslaugos

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TEIKIMO TVARKA

DĖL ESAMOS PANDEMINĖS SITUACIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ NETEIKIAME 

1.1  UAB “Kardiovita“  teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

1.1.1        gydytojų specialistų antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, kai:

1.1.1.1  pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu dėl paslaugų suteikimo;

1.1.1.2  kai kreipiasi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia  sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, išskyrus atvejus, kai užsienio piliečiai Lietuvos Respublikoje yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

1.1.1.3  kreipiasi pacientas savo iniciatyva, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo – specialisto konsultanto siuntimo, pageidaudamas gauti gydytojo specialisto, dirbančio įstaigoje konsultaciją ar atlikti diagnostikos tyrimus, gydymo procedūras;

1.1.1.4  pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa;

1.1.1.5  pacientas, turėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo – specialisto konsultanto siuntimą, pasirenka papildomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie papildomų medicininių paslaugų priskiriamos paslaugos (kito gydytojo specialisto konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai  ir t.t.);

1.1.1.6  susidarius planine tvarka pageidaujančių gauti konsultaciją pacientų eilėms, nori be eilės gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti;

1.1.1.7  įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos vadovas matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą tą ar sekančią dieną ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti;

1.1.1.8  pageidauja įstaigoje teikiamų nemedicininių paslaugų (dokumentų kopijos, ultragarsinių tyrimų įrašymo į DVD, echogramų kopijų ir t.t).

1.2  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato įstaigos direktorius.

1.3  Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, jų kainas teikiama įstaigos  registratūroje, skelbiama įstaigos internetiniame tinklalapyje, įstaigos skelbimų lentoje. Prieš suteikiant tam tikrą mokamą paslaugą, gydytojas ar slaugos specialistas informuoja pacientą apie paslaugos kainą.

1.4  Mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:

1.4.1        už diagnostinių tyrimų paslaugą apmokama įstaigos registratūroje prieš mokamos paslaugos suteikimą, už gydytojo konsultaciją – po paslaugos suteikimo.

1.4.2        teikiant mokamą paslaugą pacientas užpildo “Susitarimą dėl pageidaujamų paslaugų apmokėjimo“, kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.