Pacientų eilės

Eilės pas gydytojus specialistus:

Gydytojai kardiologai (pagal širdies ir kraujagyslių profilaktinę programą atstogaujant gydytojams) – nuo 7 iki 90 kalendorinių dienų.
Gydytoja kardiologė V. Gelžinienė  (Klaipėdos apskrities gyventojams su šeimos gydytojų ir kitų gydytojų specialistų siuntimais) – nuo 10 iki 30 kalendorinių dienų.
Gydytojas endokrinologas – 1-7 kalendorinės dienos.

PASTABA: vadovaujantis LR SAM 2008-06-28 įsakymu Nr. V – 636 “Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo tvirtinimo” siuntimo galiojimo trukmė 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas iki pacientas užregistruojamas į eilę gydytojo konsultacijai.