Širdies profilaktinė programa

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. V-913

 

ASMENŲ, PRISKIRTINŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIDELĖS RIZIKOS GRUPEI,ATRANKOS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa (toliau – programa) numato širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo įrodymais, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

2. Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais(nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

3. Programos uždaviniai:

3.1. nustatyti asmenis, priskirtinus širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei (toliau – rizikos grupei), anksčiau nei pasireiškia klinikiniai ligos simptomai;

3.2. parengti rizikos grupei priskirtiems asmenims taikytinas prevencijos programas ir prireikus siųsti juos į specializuotus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinius (toliau – KPP) dėl nuodugnaus laboratorinio, kardiologinio ir angiologinio ištyrimo bei konsultavimo, o nustačius, kad tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ypač didelė, užtikrinti ilgalaikę prevencinę priežiūrą bei atlikti pakartotinius tyrimus;

3.3. skatinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti pirminę širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją: savarankiškai taikyti prevencines priemones nedidelės ir vidutinės rizikos grupių pacientams, didelės rizikos grupei prevencines priemones taikyti po KPP specialistų konsultacijos, ypač didelės rizikos grupei taikyti ilgalaikę prevenciją, vadovaujant KPP medikams;

3.4. skatinti įvairesnių šiuolaikinių širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės, ankstyvosios aterosklerozės, cukrinio diabeto bei gliukozės tolerancijos sutrikimų nustatymo metodų taikymą;

3.5. intensyviai keisti asmenų, priskirtų rizikos grupei, gyvenseną, skirti aterosklerozę ir aterotrombozę sulaikančius bei gliukozės metabolizmą koreguojančius medikamentus;

3.6. stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą didelės rizikos grupei priskirtinų asmenų nustatymo ir prevencinės priežiūros srityje: vykdyti tęstinę pacientų priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PASPĮ) ir specializuotuose širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padaliniuose, šiuose padaliniuose apmokyti PASPĮ personalą, periodiškai aptarti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir prevencijos principus bei metodikas.

4. Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

5. Programa yra tęstinė.

Remiantis anksčiau minėtu įsakymu:

8.12 Siunčiama į KPP išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, jei pacientui įtariamas ar yra nustatytas cukrinis diabetas, arba nustatytas metabolinis sindromas, t. y. jei paciento būklė atitinka bent 3 iš 5 toliau išvardytų kriterijų:

8.12.1. vyrų liemens apimtis ≥ 102 cm, moterų ≥ 88 cm;

8.12.2. serumo trigliceridai ≥ 1,7 mmol/l;

8.12.3. didelio tankio lipoproteinų cholesterolis: vyrų < 1,03 mmol/l, moterų < 1,29 mmol/l;

8.12.4. arterinis kraujospūdis: sistolinis ≥ 130 mmHg arba diastolinis ≥ 85 mmHg, arba pacientas vartoja spaudimą mažinančius vaistus

8.12.5. gliukozės koncentracija kraujo plazmoje nevalgius ≥ 5,6 mmol/l.

9. Informavimoapie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga teikiama vyrams nuo 40 iki 55 metų, moterims nuo 50 iki 65 metų.

10. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslaugos išlaidos apmokamos šios programos nustatyta tvarka ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Metaboliniu sindromu sergantys pacientai ne rečiau kaip kas dvejus metus siunčiami pakartotinai ištirti KPP

11. Prevencinių priemonių efekto ir bendrosios širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės pakartotinis vertinimas atliekamas po metų ir apmokamas kaip informavimoapie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga, jeigu įvykdomos šios tvarkos 8 punkte numatytos sąlygos.

12. Suteikta informavimoapie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma Nr. 025-1/a).

13. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga teikiama KPP.

14. Pacientus siunčia išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę PASPĮ gydytojai.

15. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga teikiama pacientams, kuriems taikytinos šios programos 8.12 punkte išvardytos sąlygos.

16. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga apima:

16.1. echokardiografiją dvimačiu režimu ir doplerinį tyrimą;

16.2. veloergometriją;

16.3. kaklo ir (ar) periferinių kraujagyslių dvigubą ultragarsinį skenavimą;

16.4. kulkšnies-žasto indekso nustatymą;

16.5. C reaktyvaus baltymo kiekio nustatymą;

16.6. gliukozės koncentracijos kraujo plazmoje nustatymą;

16.7. mikroalbuminurijos nustatymą;

16.8. bendrojo cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;

16.9. didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;

16.10. mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;

16.11. trigliceridų koncentracijos kraujo serume nustatymą;

16.12. glomerulų filtracijos greičio nustatymą

16.13. pacientų, priskirtinų ypač didelės rizikos grupei, atranką pagal šiuos kriterijus:

16.13.1. veloergometrijos metu naujai nustatyta miokardo išemija;

16.13.2. echokardiografijos metu rasta didelė kairiojo skilvelio hipertrofija (moterims 110 g/m2 ir daugiau, vyrams 134 g/m2 ir daugiau);

16.13.3. pacientų, sergančių metaboliniu sindromu, specialių laboratorinių ir angiologinių tyrimų metu aptikti uždegiminiai bei angiologiniai aterosklerozės progresavimo žymenys;

16.14. arterijų funkcijos tyrimą (arterijų standumo tyrimą ir nuo endotelio priklausomos vazodiliatacijos mėginį).

16.15. rekomendacijų dėl ilgalaikės prevencijos programos parengimą, pacientų, priskiriamų ypač didelės rizikos grupei, intensyvaus gyvensenos keitimo, stebėjimo ir gydymo plano sudarymą, aterosklerozę stabdančios farmakoterapijos skyrimą ir PASPĮ gydytojų informavimą apie paciento ištyrimo KPP rezultatus

17. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma Nr. 025-1/a).