Paslaugos

 

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

1.1  Teisę į nemokamas:

1.1.1        gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugas, turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;

1.2  Įstaigoje teikiamos nemokamos paslaugos:

1.2.1        būtinoji medicinos pagalba;

1.2.2        specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, kai pacientas turi pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (diagnozuotos ir nurodytos siuntime) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;

1.2.3        laikinojo nedarbingumo ekspertizė;

1.2.4        informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.

1.3  Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo privalo  pateikti:

1.3.1        gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugoms – pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

1.4  Reikalavimas, nustatytas 3.1 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems pacientams LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

1.5  Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas skelbiama įstaigos skelbimų lentoje, internetiniame tinklalapyje.

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TEIKIMO TVARKA

DĖL ESAMOS PANDEMINĖS SITUACIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ NETEIKIAME 

1.1  UAB “Kardiovita“  teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

1.1.1        gydytojų specialistų antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, kai:

1.1.1.1  pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu dėl paslaugų suteikimo;

1.1.1.2  kai kreipiasi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia  sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, išskyrus atvejus, kai užsienio piliečiai Lietuvos Respublikoje yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

1.1.1.3  kreipiasi pacientas savo iniciatyva, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo – specialisto konsultanto siuntimo, pageidaudamas gauti gydytojo specialisto, dirbančio įstaigoje konsultaciją ar atlikti diagnostikos tyrimus, gydymo procedūras;

1.1.1.4  pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa;

1.1.1.5  pacientas, turėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo – specialisto konsultanto siuntimą, pasirenka papildomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie papildomų medicininių paslaugų priskiriamos paslaugos (kito gydytojo specialisto konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai  ir t.t.);

1.1.1.6  susidarius planine tvarka pageidaujančių gauti konsultaciją pacientų eilėms, nori be eilės gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti;

1.1.1.7  įstaiga yra išnaudojusi specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos vadovas matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o pacientas pageidauja gauti pasirinkto gydytojo konsultanto paslaugą tą ar sekančią dieną ir gydytojui sutikus, sutinka pats už jas sumokėti;

1.1.1.8  pageidauja įstaigoje teikiamų nemedicininių paslaugų (dokumentų kopijos, ultragarsinių tyrimų įrašymo į DVD, echogramų kopijų ir t.t).

1.2  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato įstaigos direktorius.

1.3  Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, jų kainas teikiama įstaigos  registratūroje, skelbiama įstaigos internetiniame tinklalapyje, įstaigos skelbimų lentoje. Prieš suteikiant tam tikrą mokamą paslaugą, gydytojas ar slaugos specialistas informuoja pacientą apie paslaugos kainą.

1.4  Mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:

1.4.1        už diagnostinių tyrimų paslaugą apmokama įstaigos registratūroje prieš mokamos paslaugos suteikimą, už gydytojo konsultaciją – po paslaugos suteikimo.

1.4.2        teikiant mokamą paslaugą pacientas užpildo “Susitarimą dėl pageidaujamų paslaugų apmokėjimo“, kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KATALOGAS 

TEIKIAMA  PASLAUGA

KAINA,  (Eurais)

 

GYDYTOJO KARDIOLOGO PASLAUGOS

 

Gydytojo kardiologo konsultacija:

  1. – pirminė paciento apžiūra
  2. – pakartotina konsultacija po 1 mėn. iki 3 mėn.

30,00

10,00

Elektrokardiograma

3,00

Veloergometrija:- po pirminės gydytojo kardiologo  konsultacijos- be pirminės gydytojo kardiologo  konsultacijos

20,00

30.00

Širdies ultragarsinis tyrimas (echoskopija)

30.00

Kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (echoskopija)

30.00

Holterio 24 val. monitoravimas:- po pirminės gydytojo konsultacijos- be gydytojo konsultacijos

20.00

30.00

Kainyne nurodytomis kainomis papildomai apmokama už konsultacijos metu atliekamus bendraklinikinius, biocheminius, citologinius, imunologinius, mikrobiologinius, laboratorinius tyrimus

 

GYDYTOJO ENDOKRINOLOGO PASLAUGOS

 

Gydytojo endokrinologo konsultacija dėl skydliaukės patologijos:- pirminė paciento apžiūra ir konsultacija- ultragarsinis tyrimas (echoskopija),-  biopsija,

-  pakartotina konsultacija iki 3 mėn.

30.00

30,00

30.00

10.00

Gydytojo endokrinologo konsultacija dėl cukrinio diabeto:- pirminė paciento apžiūra-  pakartotina individuali konsultacija iki 3 mėn.

30.00

10.00

Kainyne nurodytomis kainomis papildomai apmokama už konsultacijos metu atliekamus bendraklinikinius, biocheminius, citologinius, imunologinius, mikrobiologinius, laboratorinius tyrimus