Kokybės Politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  “KARDIOVITA“ 

KOKYBĖS POLITIKA

 

ĮSTAIGOS MISIJA:

 

Asižvelgiant į įstaigos galimybes, teikti šiuolaikiniu medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, saugias, pacientų ir klientų lūkesčius atitinkančias gydytojų specialistų ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų ir klientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą įstaigoje.

 

 

ĮSTAIGOS VIZIJA:

 

Tapti įstaiga, teikiančia aukštos kokybės gydytojų specialistų ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios atitiktų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tenkintų pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

 

 

KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI:

 

 • teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas gydytojų specialistų ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • tenkinti paciento poreikius – prieinamumą, informuotumą, paslaugų kokybę, paslaugų užbaigtumą, tęstinumą, konfidencialumą;
 • kiek leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros technologijas, diagnostikos ir gydymo metodikas, diegti informacines technologijas įstaigoje;
 • užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę, reikalauti iš tiekėjų tiekti kokybiškus ir atitinkančius nustatytus reikalavimus laboratorinius tyrimus, medikamentus, medicininę įrangą;
 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę;
 • sistemingai kelti personalo – administratorių, gydytojų, slaugytojų, kito personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • operatyviai valdyti pacientų  skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti.

 

 

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 

 • organizuoti sveikatos priežiūrą atsižvelgiant į aptarnaujamų pacientų, paslaugų užsakovų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;
 • įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9000 serijos standartų reikalavimus;
 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • propaguoti kokybės politiką įstaigoje, užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai būtų visiems suprantami, diegiami visuose veiklos lygiuose ir jų būtų laikomasi;
 • sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų įstaigai keliamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

 

DARBUOTOJAI  ĮSIPAREIGOJA:

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

_____________________________