Nemokamos Paslaugos

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

1.1 Teisė į nemokamas paslaugas turi:

1.1.1  asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;

1.2 Įstaigoje teikiamos nemokamos paslaugos:

1.2.1 būtinoji medicinos pagalba;

1.2.2 specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, kai paciento turi pirminės sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį  dokumentą.

1.2.3 laikinojo nedarbingumo ekspertizė;

1.2.4 informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.

1.3 Pacientas, kreipdamasis nemokančių  paslaugų gavimo privalo pateikti:

1.3.1 pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir asmens tapatybę įrodantis  dokumentas;

1.4 Reikalavimas, nustatytas 3.1 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipiasi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

1.5 Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas skelbiama įstaigų skelbimų  lentoje, internetiniame tinklalapyje.